Medlem : Innlogging |Registrering |Last opp kunnskap
Søk
Handling: filosofi [Modifisering ]
I filosofien er en handling noe som gjøres av en agent. I vanlig tale brukes begrepet handling ofte utveksling med begrepet atferd. Men i handlingsfilosofien, adferdsevitenskapene og samfunnsvitenskapene skiller man seg fra atferd: oppførsel defineres som automatisk og refleksiv aktivitet, mens handling er definert som forsettlig, hensiktsmessig, bevisst og subjektivt meningsfylt aktivitet. Kaster en ball er dermed en handlingssituasjon; det innebærer en intensjon, et mål og en kroppsbevegelse som styres av agenten. På den annen side er det ikke en handling å tenke på en kald fordi det er noe som skjer med en person, ikke noe som er gjort av en.
[Handlingsteori: filosofi][Samfunnsvitenskap]
1.Intensjon
2.Oppfatning
3.Bevegelse
4.Grunner til handling
[Last opp Mer Innhold ]


Copyright @2018 Lxjkh