Medlem : Innlogging |Registrering |Last opp kunnskap
Søk
Liste over suverene stater [Modifisering ]
Denne listen over suverene stater gir en oversikt over suverene stater rundt om i verden, med informasjon om deres status og anerkjennelse av deres suverenitet.
Medlemskap i De forente nasjoners system deler de 206 oppførte stater i tre kategorier: 193 medlemsland, 2 observatør stater og 11 andre stater. Den suverenitetskomplekskolonnen indikerer stater hvis suverenitet er ubestridte (191 stater) og stater hvis suverenitet er omstridt (15 stater, hvorav det er 5 medlemsland, 1 observatørstat og 9 andre stater).
Å samle en liste som dette kan være en vanskelig og kontroversiell prosess, da det ikke er noen definisjon som er bindende for alle medlemmer av samfunnet av nasjoner om kriteriene for statskap. For mer informasjon om kriteriene som brukes til å bestemme innholdet i denne listen, se kriteriene for inkluderingsavsnitt nedenfor. Listen er ment å inkludere enheter som har blitt anerkjent for å ha de facto status som suverene stater, og inkludering bør ikke sees som en påtegning av et bestemt krav til statskap i juridiske termer.
[Avhengige territorium][FNs generalforsamlings observatører][De facto]
1.Liste over stater
2.Kriterier for inkludering
[Last opp Mer Innhold ]


Copyright @2018 Lxjkh