Medlem : Innlogging |Registrering |Last opp kunnskap
Søk
Convention: norm [Modifisering ]
En konvensjon er et sett av avtalt, fastsatt eller generelt aksepterte standarder, normer, sosiale normer eller kriterier, som ofte tar formen av en skikk.Enkelte typer regler eller toll kan bli lov og lovgivningsmessig lovgivning kan innføres for å formalisere eller håndheve konvensjonen (for eksempel skal lover som definerer hvilken side av kjøretøyene kjøres). I en sosial kontekst kan en konvensjon beholde karakteren av en "uskreven" lov av tilpasset (for eksempel måten folk hilser på hverandre, for eksempel ved å rote hverandres hender).I fysiske fag blir tallverdier (som konstanter, mengder eller målestørrelser) kalt konvensjonelle hvis de ikke representerer en målt egenskap i naturen, men kommer fra en konvensjon, for eksempel et gjennomsnitt av mange målinger som er avtalt mellom forskerne arbeider med disse verdiene.
[Norm: filosofi][Norm: sosial][Lov]
1.Generell
2.Vanlige eller sosiale konvensjoner
2.1.Sosial
3.Regjering
4.Internasjonal lov
[Last opp Mer Innhold ]


Copyright @2018 Lxjkh