Medlem : Innlogging |Registrering |Last opp kunnskap
Søk
Skuespiller
1.Terminologi
2.Historie
2.1.1800-tallet
2.2.Det 20. århundre
3.teknikker [Modifisering ]
Klassisk skuespiller er et paraplybegrepet for en filosofi av skuespill som integrerer uttrykk for kropp, stemme, fantasi, personalisering, improvisasjon, ekstern stimuli og scriptanalyse. Den er basert på teorier og systemer av utvalgte klassiske skuespillere og regissører, inkludert Konstantin Stanislavski og Michel Saint-Denis.I Stanislavskis system, også kjent som Stanislavskis metode, skaper skuespillerne sine egne følelser og erfaringer for å formidle "sannheten" av tegnet de skildrer. Skuespillere setter seg i tankegangen til karakteren, finner ting til felles for å gi en mer ekte skildring av karakteren.Metode som handler er en rekke teknikker basert på for trening skuespillere for å oppnå bedre karakteriseringer av tegnene de spiller, som formulert av Lee Strasberg. Strasbergs metode er basert på ideen om at å utvikle en følelsesmessig og kognitiv forståelse av deres roller, skal skuespillerne bruke sine egne erfaringer for å identifisere personlig med sine tegn. Den er basert på aspekter av Stanislavskis system. Andre skuespillende teknikker er også basert på Stanislavskis ideer, som for eksempel Stella Adler og Sanford Meisner, men disse anses ikke som "metodespill".Meisner-teknikken krever at skuespilleren fokuserer helt på den andre skuespilleren som om han eller hun er ekte og de eksisterer bare i det øyeblikket. Dette er en metode som gjør at aktørene i scenen virker mer autentiske for publikum. Det er basert på prinsippet om at handling finner sitt uttrykk i folks respons på andre mennesker og omstendigheter. Er det basert på Stanislavskis system.
4.Som motsatt kjønn
5.typer
5.1.I teater
5.2.I film
5.2.1.Stille filmer
5.2.2.Advent av lyd i film
5.2.3.Roll av kvinner
5.3.På tv
5.4.I radio
6.Skuespillerspill
[Last opp Mer Innhold ]


Copyright @2018 Lxjkh