Medlem : Innlogging |Registrering |Last opp kunnskap
Søk
Mode: litteratur [Modifisering ]
I litteratur og andre kunstneriske medier er en modus en ansatt metode eller tilnærming, identifiserbar i et skriftlig arbeid. Som beskrivende begreper brukes form og sjanger ofte unøyaktig i stedet for modus; For eksempel blir pastoral modus ofte feilaktig identifisert som en sjanger. Writers Website-funksjonen, En liste over viktige litterære vilkår, definerer modus slik:En uspesifikk kritisk betegnelse som vanligvis identifiserer en bred, men identifiserbar litterær metode, humør eller måte, som ikke er bundet utelukkende til en bestemt form eller sjanger. Noen eksempler er den satiriske modusen, det ironiske, det komiske, det pastorale og det didaktiske. (CB)
[Litteratur][Sjanger][Litterær kritikk][Litterær sjanger][satire][didacticism]
1.Historie
2.Fiction-skriving
2.1.samandrag
2.2.Introspeksjon
[Last opp Mer Innhold ]


Copyright @2018 Lxjkh