Medlem : Innlogging |Registrering |Last opp kunnskap
Søk
dialog [Modifisering ]
Dialog (noen ganger stavet dialog i amerikansk engelsk) er en skriftlig eller muntlig samtaleveksling mellom to eller flere personer, og en litterær og teatralsk form som skildrer en slik utveksling. Som en fortellende, filosofisk eller didaktisk enhet er den hovedsakelig forbundet i Vesten med den sokratiske dialogen som utviklet av Platon, men antecedenter finnes også i andre tradisjoner, inkludert indisk litteratur.I det 20. århundre kom filosofiske behandlinger av dialog frem av tenkere, inkludert Mikhail Bakhtin, Paulo Freire, Martin Buber og David Bohm. Selv om de divergerer i mange detaljer, har disse tenkere formulert et helhetlig konsept for dialog som en flerdimensjonal, dynamisk og kontekstavhengig prosess for å skape mening. Opplærere som Freire og Ramón Flecha har også utviklet en teori og teknikk for bruk av egalitær dialog som pedagogisk verktøy.
[Litteratur][Fortelling][Indisk litteratur]
1.etymologi
2.Som sjanger
2.1.Antikken og middelalderen
2.2.Moderne periode til i dag
4.Som praksis
4.1.Egalitær dialog
4.2.Strukturert dialog
4.3.Dialogisk lederskap
[Last opp Mer Innhold ]


Copyright @2018 Lxjkh