Medlem : Innlogging |Registrering |Last opp kunnskap
Søk
Lyrisk poesi [Modifisering ]
Lyrisk poesi er en formell poesi som uttrykker personlige følelser eller følelser, som vanligvis blir snakket i den første personen. Begrepet kommer fra en form for gammelgresk litteratur, lyrikken, som ble definert av sin musikalske akkompagnement, vanligvis på et snorinstrument kjent som en lyre. Begrepet skylder sin betydning i litteraturteori til divisjonen utviklet av Aristoteles mellom tre brede poesikategorier: lyrisk, dramatisk og episk.
[Thomas Jefferson Building][Litteratur][Poesi][Drama][Litterær sjanger][Komedie][Erotisk litteratur][Litterær tull][Mythopoeia][Chivalric romance][satire][Media: kommunikasjon][Opptreden][Spill: teater][Litteraturhistorie][Historien om moderne litteratur][Lister over bøker][Lister over forfattere][Liste over litterære priser][Liste over poesi utmerkelser][Litterær kritikk][Kritisk teori][Litterært magasin][Gresk lyrisk][Vers drama og dramatisk vers]
1.meter
2.Historie
2.1.antikken
2.1.1.Hellas
2.1.2.Roma
2.1.3.Kina
2.2.Middelalderlig vers
2.3.Det 16. århundre
2.4.17. århundre
2.5.18. århundre
2.6.1800-tallet
2.7.Det 20. århundre
[Last opp Mer Innhold ]


Copyright @2018 Lxjkh