Anëtar : Hyrje |Regjistrim |Ngarko njohuri
Kërko
Kufizimi fizik [Modifikim ]
Kufizimi fizik i referohet mjeteve të kufizimit ose pengimit të qëllimshëm të lirisë së lëvizjes trupore të një personi.
[Uells]
1.Metodat themelore
2.Policia britanike përdor
3.qëllim
4.Keqpërdorimi dhe rreziqet e kufizimeve fizike
4.1.Kufizimet mjekësore
4.1.1.Kufizimet mjekësore në Japoni
4.1.1.1.Shembuj të vdekjeve që lidhen me kufizimet në Japoni:
4.1.2.Kufizimet mjekësore në Mbretërinë e Bashkuar
[Ngarkoni Më shumë Përmbajtje ]


Copyright @2018 Lxjkh