Medlem : Inloggning |Registrering |Överför kunskap
Sök
keiretsu [Modifiering ]
En keiretsu (system, bokstavligt system, serie, gruppering av företag, order av succession) är en uppsättning företag med sammankopplade affärsrelationer och aktieinnehav. Det är en typ av informell företagsgrupp. Keiretsu behöll dominans över den japanska ekonomin under andra hälften av 20-talet.
Medlemmarnas bolag äger små delar av aktierna i varandras bolag, centrerade på en kärnbank; Detta system hjälper till att isolera varje företag från börsfluktuationer och övertagandeförsök, vilket möjliggör långsiktig planering i projekt. Det är ett centralt inslag i tillverkningsindustrin i Japan.
[Företag][Ekonomin i japan]
1.Historia
2.Typer av keiretsu
2.1.Horisontell keiretsu
2.2.Jump-style keiretsu
3.Naturen på keiretsu
3.1.I Japan
3.2.Utanför Japan
4.Kontrarisk vy
4.1.Förenta staterna-Japan bilaterala överenskommelser (jordbruk och auto)
[Ladda upp Mer Innehåll ]


Copyright @2018 Lxjkh