Thành viên : Đăng nhập |Đăng ký |Kiến thức upload
Tìm kiếm
Ceri Richards [Sửa đổi ]
Ceri Giraldus Richards, CBE (6 tháng 6 năm 1903 - 9 tháng 11 năm 1971) là một họa sĩ người Anh, nhà sản xuất in và nhà sản xuất phù điêu.
[Bức vẽ][In ấn][Chủ nghĩa hiện đại]
1.Tiểu sử
2.Chọn tác phẩm
[Tải lên Hơn Nội dung ]


Bản quyền @2018 Lxjkh