Thành viên : Đăng nhập |Đăng ký |Kiến thức upload
Tìm kiếm
Hệ tọa độ địa lý [Sửa đổi ]
Hệ tọa độ địa lý là một hệ thống tọa độ được sử dụng trong địa lý để cho phép mọi vị trí trên trái đất được xác định bởi một bộ số, chữ cái hoặc ký hiệu. Các tọa độ thường được chọn sao cho một trong những con số đó tượng trưng cho một vị trí thẳng đứng, và hai hoặc ba số đại diện cho một vị trí nằm ngang. Một sự lựa chọn phổ biến của tọa độ là vĩ độ, kinh độ và độ cao.
Để chỉ định vị trí trên bản đồ hai chiều cần một phép chiếu bản đồ.
[Kinh độ]
1.Lịch sử
2.Địa lý (al) vĩ độ và kinh độ
3.Đo chiều cao sử dụng các điểm đo
3.1.Sự phức tạp của vấn đề
3.2.Các đường cơ sở chung
3.3.Datums
4.Chiếu bản đồ
4.1.UTM và hệ thống UPS
4.2.Hệ tọa độ Stereographic
5.Tọa độ Descartes
5.1.Trái đất làm trung tâm, cố định bằng đất
5.2.Các tọa độ địa phương phía đông, bắc, lên (ENU)
5.3.Các tọa độ địa phương phía bắc, đông, dưới (NED)
6.Thể hiện vĩ độ và kinh tuyến làm đơn vị tuyến tính
7.Tọa độ địa lý
8.Trên các thiên thể khác
[Tải lên Hơn Nội dung ]


Bản quyền @2018 Lxjkh